Ordinær generalforsamling i Foreningen Københavns Karneval

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbende år til godkendelse
4. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til kontigent og budget for det kommende år til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer (3 i lige år, 2 i ulige år)
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år
8. Valg af revisor og revisorsuppleant jf. § 8
9. Eventuelt

Støberiet. Blågårds Plads 5, 2200 København. Kl 18-20

Skriv et svar

Din email adresse vil ikke blive offentliggjort

Post comment